PEJABAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & INFOSTRUKTUR

BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI KAMPUS CAWANGAN

BAHAGIAN INFOSTRUKTUR KAMPUS CAWANGAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARAHari ini :   11/06/2023

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.


                        Sila pilih kategori responden.
Sila pilih kampus. Sila pilih PTJ.
     
Sila pilih kumpulan perkhidmatan.
Sila pilih umur.
Sila pilih jantina.
Sila pilih bilangan tahun.
Tahap Kepuasan Pelanggan Sangat Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Memuaskan Baik Sangat Baik
Skala 1 2 3 4 5

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

A: Perkhidmatan Dalam Bangunan

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Perkhidmatan Kebersihan dalam Bangunan

2 Perkhidmatan Kebersihan Tandas

3 Pencahayaan (Cth : lampu Pejabat/Lampu Kecemasan)

4 Bekalan Elektrik

5 Perkhidmatan Lif

6 Perkhidmatan Penyaman Udara

7 Kemudahan Fasiliti Bangunan (Cth: lantai/siling/pintu/tangga dsb)

8 Papantanda dalam Bangunan

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

B: Perkhidmatan Infrastruktur

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Struktur Jalan Raya

2 Lampu Jalan

3 Papan Tanda

4 Parkiran Berpalang (Barrier Gate)

5 Kemudahan Jalan Raya (Cth: laluan Pejalan Kaki/Hentian Bas/Zebra Crossing/Bonggol)

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

C: Pembangunan Infrastruktur (Ubahsuai dan Naiktaraf)

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Persekitaran dan Keselamatan Tapak Binaan

2 Etika Pekerja Binaan

3 Papan Tanda Maklumat Projek

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

D: Perkhidmatan Lain

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Telefon Pejabat

2 Keberkesanan Penyewaan peralatan Majlis

3 Kawalan Makhluk Perosak (serangga, haiwan liar dsb)

4 Keceriaan Lanskap Kampus

5 Keceriaan Lanskap Bangunan

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

E: Pengurusan Aduan Fasiliti

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Perkhidmatan melalui Telefon / Helpdesk (4444)

2 Sistem Pengurusan Fasiliti (e-Aduan).

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

F: Pandangan dan Cadangan (Jabatan Infrastruktur)

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

G: Kemudahan / Perkhidmatan Infostruktur

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Komputer

2 Perisian

3 Kad UiTM

4 Emel (Gmail, Microsoft)

5 Platform Kolaborasi (Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams, Zoom dan Tele-Sidang)

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

H: Pengurusan Aduan ICT

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Sistem Aduan ICT (units.uitm.edu.my)

2 Bantuan Teknikal dan sokongan oleh staf ICT

3 Telefon

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

I: WiFi dan Keselamatan ICT

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Liputan (coverage WiFi di dalam UiTM)

2 Kualiti perkhidmatan WiFi di dalam UiTM

3 Adakah anda yakin dengan tahap keselamatan ICT di UiTM

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

J: Sistem Aplikasi/Maklumat

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Adakah anda setuju dengan 1 katalaluan untuk sistem aplikasi di UiTM

2 Sistem dan aplikasi yang disediakan oleh pihak universiti mudah diakses

3 Penggunaan sistem aplikasi/maklumat membolehkan tugas diselesaikan dengan cepat (menjimatkan masa)

4 Fungsi sistem dan aplikasi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan universiti

5 Sistem aplikasi yang disediakan mampu mempertingkatkan produktiviti kerja/pembelajaran saya

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

K: Dokumen Dasar ICT

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
1 Dokumen Dasar ICT Universiti mudah dicapai/didapati

2 Kaedah hebahan Dasar ICT memberi pendedahan warga Universiti terhadap Dokumen Dasar ICT

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2023

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

L: Pandangan dan Cadangan (Jabatan Infostruktur)

Sebelumnya
Seterusnya

Skala Petunjuk

Skala
Skala Tahap Kepuasan Pelanggan
5Sangat Baik
4Baik
3Memuaskan
2Kurang Memuaskan
1Sangat Tidak Memuaskan