PEJABAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & INFOSTRUKTUR

BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI KAMPUS CAWANGAN

BAHAGIAN INFOSTRUKTUR KAMPUS CAWANGAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARAHari ini :   17/07/2024

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.


                        Sila pilih kategori responden.
Sila pilih kampus. Sila pilih PTJ.
     
Sila pilih kumpulan perkhidmatan.
Sila pilih umur.
Sila pilih jantina.
Sila pilih bilangan tahun.
Tahap Kepuasan Pelanggan Sangat Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Memuaskan Baik Sangat Baik
Skala 1 2 3 4 5

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

A: Perkhidmatan Dalam Bangunan

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Perkhidmatan kebersihan bangunan pejabat

02 Perkhidmatan kebersihan bangunan kolej

03 Perkhidmatan kebersihan bangunan fakulti

04 Perkhidmatan kebersihan tandas

05 Pencahayaan (Cth : lampu pejabat/lampu kecemasan)

06 Bekalan elektrik

07 Perkhidmatan lif

08 Perkhidmatan penyaman udara

09 Tahap kemudahan fasiliti bangunan / ruang bekerja anda

10 Papan tanda dalam bangunan

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

B: Perkhidmatan Infrastruktur

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Kondisi jalan raya

02 Lampu jalan

03 Papan tanda luaran

04 Parkiran berpalang (Barrier gate)

05 Kemudahan tempat letak kenderaan

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

C: Pembangunan Infrastruktur (Ubahsuai dan Naiktaraf)

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Persekitaran dan keselamatan tapak bina

02 Etika pekerja binaan

03 Papan tanda maklumat projek

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

D: Perkhidmatan Lain

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Telefon pejabat

02 Penyediaan peralatan majlis

03 Kawalan makhluk perosak (serangga, haiwan liar dsb)

04 Keceriaan lanskap

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

E: Pengurusan Aduan Fasiliti

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Sistem Aduan Fasiliti (fms.uitm.edu.my/eAduan || aduanfasiliti.uitm.edu.my)

02 Perkhidmatan kaunter

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 1: Jabatan Infrastruktur

F: Pandangan dan Cadangan (Jabatan Infrastruktur)

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

G: Kemudahan / Perkhidmatan Infostruktur

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Komputer sewaan

02 Perisian (NVivo/ Adobe/ ArcGIS/ MATLAB/ Maple/ SPSS/ Amos/ Microsoft Project)

03 Kad staf/pelajar UiTM

04 Emel (Google, Microsoft)

05 Platform Kolaborasi (Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams, Zoom)

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

H: Pengurusan Aduan ICT

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Sistem Aduan ICT (units.uitm.edu.my)

02 Bantuan teknikal dan sokongan oleh staf ICT

03 Helpdesk ICT (03 5544 2203)

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

I: WiFi dan Keselamatan ICT

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Liputan ('coverage') WiFi di dalam UiTM

02 Kualiti perkhidmatan WiFi di dalam UiTM

03 Perisian antivirus

04 Adakah anda yakin dengan tahap keselamatan ICT di UiTM

05 Dokumen Dasar Keselamatan ICT Universiti mudah dicapai/didapati

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

J: Sistem Aplikasi/Maklumat

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Anda berpuas hati penggunaan Web Single Sign-On (WebSSO) UiTM memudahkan pengurusan identiti warga & akses sistem secara berpusat

02 Anda berpuas hati penggunaan Google Single Sign-On (guna login Google Mail) UiTM memudahkan pengurusan identiti warga & akses sistem secara berpusat

03 Sistem dan aplikasi yang disediakan oleh pihak universiti mudah diakses

04 Penggunaan sistem aplikasi/maklumat membolehkan tugas diselesaikan dengan cepat (menjimatkan masa)

05 Fungsi sistem dan aplikasi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan universiti

06 Sistem aplikasi yang disediakan mampu mempertingkatkan produktiviti kerja/pembelajaran saya

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

K: Dokumen Dasar ICT

#
PERNYATAAN
SKALA   Sila Pilih.
1 2 3 4 5
01 Dokumen Dasar ICT Universiti mudah dicapai/didapati

02 Kaedah hebahan Dasar ICT memberi pendedahan Warga Universiti terhadap Dokumen Dasar ICT

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN PPII UiTM 2024

*Maklumat yang diberikan ini akan hanya digunakan bagi tujuan kajian sahaja dan maklumbalas setiap reponden dianggap sulit.

Seksyen 2: Jabatan Infostruktur

L: Pandangan dan Cadangan (Jabatan Infostruktur)

Sebelumnya
Seterusnya

Skala Petunjuk

Skala
Skala Tahap Kepuasan Pelanggan
5Sangat Baik
4Baik
3Memuaskan
2Kurang Memuaskan
1Sangat Tidak Memuaskan