e-Aduan Fasiliti
*Sila klik pautan di atas untuk membuat aduan berkenaan kerosakan fasiliti di UiTM.

 

Sebarang kemusykilan sila hubungi :
PEJABAT PENGURUSAN FASILITI
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel : 603 5544 4444
Fax: 603 5544 2548
Email: helpdesk_ppf@uitm.edu.my
Website: http://www.ppf.uitm.edu.my

Login ID :
Kata Laluan :
pelawat