e-Aduan Fasiliti
*Sila klik pautan di atas untuk membuat aduan berkenaan kerosakan fasiliti di UiTM.

Sebarang kemusykilan sila hubungi :
Jabatan Infrastruktur
Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur
Universiti Teknkologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tel : 603 5544 2544
Fax: 603 5544 2546
Email: ppii@uitm.edu.my
Website: ppii.uitm.edu.my

 
 
 
 
Login ID :
Kata Laluan :
pelawat